Privacy

Privacy

Informatie wettelijke verordening artikel 13, wet 30/06.2003 n. 196

De makelaar, als onderhandelings persoon, bevestigt hiermee dat de persoonsgegevens, door U verstrekt, ook mondeling, direct of via derden (persoonsgegevens en fiscale gegevens), als persoonlijke gegevens volgens wet 196/2003, betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, behandeld worden.Deze wet voorziet daarin, dat degene die persoonsgegevens verwerkt, verplicht is, de betreffende persoon te informeren, welke gegevens en aan wie deze verstrekt gaan worden: dit moet correct en duidelijk gebeuren teneinde zo Uw privacy en rechten te waarborgen.

In overeenstemming met deze regels verstrekken wij U de volgende informatie: de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de contractuele vereisten en naar wettelijke voorschriften, om zo tot een efficiënte zakelijke overeenkomst te komen. Deze gegevens worden zowel schriftelijk als elektronisch verwerkt; De verwerking van de gegevens is wettelijk en contractueel verplicht, eventuele weigering of intrekking, zou kunnen leiden tot het niet kunnen uitvoeren van de contractuele afspraken; de gegevens, die niet onder voornoemde wet vallen, worden keer per keer beoordeeld en afhankelijk van de noodzakelijke beslissingen verwerkt. Afgezien van de wettelijke voorschriften betreffende de doorgave van gegevens,  kunnen de gegevens ook verstrekt worden in Italië en in het buitenland: Factoring, kredietverstrekkers, incasso-bedrijven, commerciële bedrijven betreffende  informatieverstrekking, consulenten; transportbedrijven, data processing bedrijven; alles met waarborging van onze plichten en rechten. 

Ook wettelijke instanties kunnen kennis nemen van de gegevens, verstrekt door de makelaar en eventuele verantwoordelijken. De makelaar verplicht zich tot verstrekken van  alleen de strikt noodzakelijke gegevens onder maximale geheimhouding. De gegevens worden voor de duur van de contractuele relatie verstrekt en daarna ter voltooiing van de wettelijke verplichtingen nodig voor een zakelijke afwerking. de makelaar oefent deze rechten uit volgens artikel 7 van het wettelijk decreet 196/2003 binnen de grenzen en voorwaarden van artikel 8, 9 en 10 van genoemde wet.

 

De gegevens worden verwerkt door Bracco Immobiliare  - P.Iva 01112370091.
Cairo M. (SV) - Via Roma, 86
Tel + 39 019.505229 - Fax + 39 019 5091379 - Cell. +39 3356095550 - E-mail: info@braccoimmobiliare.com

Home is where the heart is.

Er bestaat een huis geschikt voor eenieder, wij kunnen U helpen met het Uwe te vinden.

 
 

Beschrijf het onroerend goed wat U wenst, wij vinden het voor U!